Stosownie do treści Ustawy Organicznej o Ochronie Danych Osobowych nr 15/1999 z dnia 13 grudnia NEOLITH DISTRIBUTION, S.L. niniejszym informuje, że dane osobowe udostępnione w ramach niniejszego formularza będą przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności i zostaną włączone do zbioru danych osobowych w celu realizacji usług konsultacyjnych i doradczych NEOLITH DISTRIBUTION, S.L.

Ponadto informujemy, że administrator zbioru danych zastosował środki i poziomy ochrony danych osobowych wymagane na mocy Ustawy Organicznej o Ochronie Danych Osobowych nr 15/1999 z dnia 13 grudnia oraz jej przepisów wykonawczych.

zobowiązuje się do przestrzegania zachowania w tajemnicy danych ujętych w zbiorze. Informujemy również o przysługującym użytkownikowi prawie dostępu, w dowolnym momencie, do danych, które go dotyczą, w celu ich sprawdzenia, korekty, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich innych form wykorzystania z wyjątkiem, w stosownych przypadkach, danych wymaganych do obsługi nadesłanego zgłoszenia.

Ponadto użytkownik wyraża zgodę na przesłanie ogólnych informacji o zgłoszeniu lub innego rodzaju dokumentacji mogących mieć istotne znaczenie w kontekście relacji nawiązanej w wyniku zgłoszenia, zarówno w trakcie świadczenia usługi, jak i po jej zakończeniu.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przesłanie tego rodzaju informacji, prosimy o zaznaczenie poniższego pola: W przypadku kwestii dotyczących korzystania z przysługujących uprawnień lub wszelkich innych informacji lub wyjaśnień prosimy o zwrócenie się do punktu sprzedaży NEOLITH DISTRIBUTION, S.L. (Avda. de los Rosales 42 – edificio Novosur, Nave 3‐1, 28021, Madrid) lub przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej:. info@neolith.com.