Neolith® + Pureti = Samooczyszczajace i Ekologiczne Elewacje

Zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny problem dużych miast, a w wielu wypadkach przekracza limity bezpieczeństwa dla ludzkiego zdrowia. W związku z tym w Europie przyjęto już dyrektywę w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie UE do roku 2050 o 80% w stosunku do poziomów z roku 1990.

W odpowiedzi na ten poważny problem Neolith dołącza do walki o ochronę środowiska naturalnego i wprowadza na rynek rewolucyjną powłokę przeznaczoną dla oferowanej linii elewacji SKYLINE:  PURETI.

Neolith® – aby czystsza planeta służyła nam wszystkim.

Czym jest Pureti?

Jest to powłoka na bazie wody i nanocząsteczek dwutlenku tytanu natryskiwana na tworzywo Neolith w celu uzyskania efektu fotokatalizy, samooczyszczenia i usunięcia zanieczyszczeń.

Na czym to polega?

Dzięki powłoce Pureti możliwe jest ciągłe samooczyszczanie elewacji przy jednoczesnym ograniczeniu zanieczyszczeń i zapewnieniu poprawy jakości powietrza.

Jak to działa?

Technologia Neolith + Pureti zapewnia samooczyszczające powierzchnie, w ramach których oczyszczanie powietrza odbywa się w oparciu o dwa zasadnicze procesy: FOTOKATALIZĘ i SYPERHYDROFILIĘ.

Elewacje budynków z biegiem czasu ulegają zabrudzeniu i zostają pokryte zanieczyszczeniami trafiającymi na ich powierzchnię z powietrza.

Kiedy powierzchnia ma styczność ze światłem słonecznym (lub niektórymi rodzajami oświetlenia LED), następuje uaktywnienie cząsteczek dwutlenku tytanu, które wykorzystują energię świetlną do przekształcenia wilgotności powietrza w utleniacze niszczące cząsteczki dwutlenku azotu i zanieczyszczenia, przemieniając je w parę wodną i sól.

TTen proces, zwany FOTOKATALIZĄ, powtarzany jest miliony razy na sekundę do momentu zniszczenia wszystkich zanieczyszczeń, dzięki czemu powierzchnia jest nieustannie poddawana procesowi samooczyszczania.

Uzupełnieniem tego działania jest następnie zjawisko SUPERHYDROFILII. Dzięki właściwościom elewacji Neolith + Pureti podczas opadów deszczu woda równomiernie rozlewa się po powierzchni, co ułatwia ściąganie i usuwanie pozostałych cząsteczek zanieczyszczeń. W ten sposób powierzchnia zostaje całkowicie oczyszczona i nie pozostają na niej ślady wody.

Jakie przynosi to korzyści?

SAMOOCZYSZCZANIE dzięki efektowi fotokatalizy.

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ poprzez neutralizację substancji szkodliwych dla środowiska.

DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE w postaci zatrzymywania procesu rozmnażania bakterii.

BARIERA PRZECIWZAPACHOWA dzięki całkowitej neutralizacji nieprzyjemnych zapachów powstałych w ramach.

DZIAŁANIE PRZECIWALERGICZNE poprzez nieustanne oczyszczanie i poprawę jakości powietrza, którym oddy.

Co 4m2 = odkażanie efektu drzewa.

Każdy m2 = Usuń 1 samochód z obiegu na 1 rok.

Certyfikaty środowiskowe

Technologia Neolith®+Pureti posiada certyfikat NSF oraz umożliwia zdobycie punktów LEED w przypadku wyszczególnienia w ramach budowanych powierzchni.

Projekty Unii Europejskiej, w których Pureti, iScape zostały wymienione na horyzoncie 2020 jest jednym z problemów technologicznych, które kształtują Unię Europejską w ciągu najbliższych 60 lat.

.

Dokumenty