Katalogi i podręczniki techniczne

Nowe wydania katalogów umacniają wizerunek marki Kamienia Spiekanego oferowanej przez producenta. Jest to doskonałe narzędzie o wysokiej wartości dodanej, przedstawiające selekcję najlepszych projektów wykonanych w ciągu danego roku. Przyjmując założenie, że „projekt powstaje tam, gdzie nauka i sztuka osiągają punkt równowagi”, prezentowane są poszczególne linie produktów: Kuchnie, Okładziny i Elewacje.

Podręczniki techniczne

Neolith® udostępnia szereg podręczników technicznych i materiałów zawierających pełne informacje na temat oferowanych produktów. Aby uzyskać porady na temat technicznego procesu instalacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.